2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Sınıf: 
Sınav Türü: 

KOÇAK ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 7A SINIFI I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı: Numarası : PUANI:
Doğru Yanlış Soruları (Her doğru cevap 1 puan) 1x10=10 puan
[D][Y]
[ ][ ] Su ve vitaminler sindirime uğramaz.
[ ][ ] Safra, yağların fiziksel olarak sindirimini sağlar.
[ ][ ] Zatürre, verem, bronşit vb…. boşaltım sistemi rahatsızlıklarından bazılarıdır.
[ ][ ] Hafıza ve öğrenmenin merkezi omuriliktir.
[ ][ ] Alışkanlık haline getirdiğimiz davranışlar beyincik tarafından kontrol edilir.
[ ][ ] Diyabet şeker hastalığının diğer adıdır.
[ ][ ] Görüntü sarı beneğe düşerse görüntü oluşur.
[ ][ ] Görüntü gözümüze ters olarak düşer.
[ ][ ] Hipofiz bezi diğer iç salgı bezlerinin de çalışmasını kontrol eder.
[ ][ ] Karaciğer ve pankreasın salgıları kalın bağırsağa dökülür.
Boşluk Doldurma Soruları (Her doğru cevap 3 puan) 3x10=30 puan
Gözün renkli kısmına............................ adı verilir.
Kandaki şeker miktarı azaldığı zaman......................... hormonu salgılanır.
Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın üstünde .......................... bezi bulunur.
Böbrek nakli ve diyaliz ........................................ rahatsızlığının tedavi yöntemlerindendir.
Besinlerin dişler yardımı ile uğradığı sindirime............................. sindirim denir.
Sindirimi tamamlanan besinler ……………………………………………. organında kana karışır.
Büyüme hormonu,............................ bezi tarafından üretilir.
………………………………….. lar çevresel sinir sistemini oluşturur.
Ses, ışık, tat gibi vücudun içinde ya da çevremizde meydana gelen değişimlerin vücuttaki etkisine ……..…………… denir.
Heyecanlandığımız ve korktuğumuz zaman böbrek üstü bezlerinden ………………………………………….. hormonu salgılanır.
Çoktan Seçmeli Sorular (Her doğru cevap 4 puan) 4x15=60 puan
1) Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sisteminde yer almaz?
A) Burun B) Ağız C) Mide D) İnce bağırsak

2) Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük yapı birimlerine parçalanmasına ne denir?
A) Dolaşım B) Sindirim C) Solunum D) Enzim

3) I. Ağız II. Mide III. İnce bağırsak IV. Kalın bağırsak
Yukarıdaki organlardan hangilerinde hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV

4) Vücudumuzdaki bazı organların görevleri aşağıda verilmiştir.
I. Fazla su ve tuzu terlemeyle vücuttan uzaklaştırır.
II. Kan içindeki zararlı atıkları süzerek vücuttan uzaklaştırır.
III. Proteinlerin parçalanmasıyla oluşan çok zehirli maddeleri daha az zehirli hâle dönüştürür.
Görevleri belirtilen organların isimleri seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I II III
A) Deri Karaciğer Böbrek
B) Karaciğer Böbrek Deri
C) Böbrek Deri Karaciğer
D) Deri Böbrek Karaciğer

5) Diyaliz tedavisinde diyaliz adı verilen cihaza hastalar bağlanarak üre gibi zararlı maddelerden kan temizlenir.
Buna göre diyaliz cihazı boşaltım sistemindei hangi organ ya da yapının işlevini yerine getirir?
A) İdrar kesesi B) Üreter C) Böbrek D) Üretra

6) Aşağıdakilerden hangisi beynin görevidir?
A) Nefes alma, yutkunma, hapşırma gibi olayları kontrol eder.
B) Refleks davranışlarımızı gerçekleştirir.
C) Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar.
D) Kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar.

7) I. Beyin II. Kafatası III. Omurilik

Yukarıdakilerden hangileri merkezi sinir sistemi organlarındandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

8) Yukarıdaki şemada, X ve Y hormonları ile kan şekerinin dengelenişi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Kan şekeri arttığında X hormonu salgılanarak kan şekerini düşürür.
B) Kan şekeri azaldığında Y hormonu salgılanarak kan şekerini yükseltir.
C) X hormonu insülin, Y hormonu glukagondur.
D) Bu hormonlar, böbrek üstü bezlerinden salgılanır.

9) Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?
A) Göz B) Kulak C) Ağız D) Burun

10) "İnsan vücudu dış ortamdan gelen uyarıları duyu organlarındaki .................... ile alarak bu uyarıları beyne iletir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) duyu almaçlarI B) kan C) damarlar D) sinirler

11) I. Ağ tabaka (Retina) II. Sert tabaka III. Damar tabaka
Yukarıda gözü oluşturan bölümler verilmiştir. Bu bölümlerin dıştan içe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I - II - III B) II - III – I C) II - I - III D) III - II – I

12) Gözün bazı kısımları aşağıda verilmiştir.
I. İris II. Kornea III. Kör nokta
Bunlardan hangisi ya da hangilerinde görmeyi sağlayan özel duyu almaçları bulunmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

13) I. Kornea II. Sarı Leke III. Kör Nokta IV. Göz Bebeği
Yukarıda verilen yapılardan hangileri gözün aynı tabakasında yer alır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV

14) Sert tabaka ile ilgili olarak;
I. Gözün dışında beyaz renkli parlak kısımdır.
II. Gözü dıştan kuşatarak korur.
III. Beyaz renkli bölümüne göz akı denir.
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

15) Vücudumuzda benzer biçimde uyarılan duyu organlarımız, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) İşitme-Tatma B) Dokunma-Koklama C) Tatma-Görme D) Koklama-Tatma

CEVAP FORMU (Doğru cevabın kutucuğunu karalayınız)
1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 13 A B C D
2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 14 A B C D
3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D 15 A B C D
Başarılar dilerim. Lokman BAŞ (Fen Bilimleri Öğretmeni) Sınav süresi: 1 ders saatidir

Sınav Ara/Seç

Sınav türü seçiniz.
Sınıf seçiniz.
Ünite seçebilirsiniz.

7.Sınıfın Yıldızları

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi

Toplamda En Iyiler

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi

Yeni Sınav Yapanlar

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi