Mevsimler ve İklim - Mevsimlerin Oluşumu Çalışma Kağıdı PDF

Sınıf: 

Aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış
ise doğrusunu altına yazınız...
D Y Verilen bilgi
Dünya’nın eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları yıl boyunca Ekvator’a dik gelirdi.
Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanırken Kuzey Yarım Küre’de de yaz mevsimi
yaşanır.
Dünya’nın üzerindeki bölgelerde gece ve gündüz sürelerinin farklı olması ve yıl boyunca
değişmesinin sebebi Dünya’nın eksen eğikliğidir.
Güneş ışınlarının yeryüzünde dik olarak geldiği bölgelerde hava sıcaklığı yüksektir.
Mevsimlerin oluşmasının sebebi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir.
Dünya’nın merkezinden geçtiği kabul edilen, kutup noktalarını birleştiren eksene Dünya’nın
dönme ekseni denir.
Dünya hem kendi ekseni etrafında döner hem de Güneş’in etrafında dolanır.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma düzlemi ile dönme ekseni birbirine diktir.
A. Doğru/Yanlış Soruları
B. Boşluk Doldurma
Aşağıda verilen kelimeleri metin içerisindeki uygun boşluklara yazınız.
ekvator farklı 1 gün 21 Haziran
sıcaklık gündüz
1 yıl kış 365 gün 6 saat
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi .............. sürer. Bu süreye ............. adı verilir. Bu hareket
günlük .................. farklarının oluşmasının temel sebebidir. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi
sonucu ............... ve ................ oluşur.
Güneş etrafında da dolanan dünyamız bir tam turunu ...................... gibi bir sürede tamamlar. Buna da
.................. denir. Bu dolanma sırasında ekvator düzlemi ile .......................... birbiriyle çakışık olmadığı için
Kuzey ve Güney yarım kürede aynı tarihlerde ................. mevsimler yaşanır. Mesela ......................... tarihinde
kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlarken güney yarım kürede ................... mevsimi başlar.
Mevsimlerin başlangıcında güneş ışınlarının bazı bölgelere dik gelmesi durumu baz alınır. Bu noktalar
kuzey yarım kürede ........................................, güney yarım kürede ...................................... ve dünyayı ortadan
yatay bir şekilde bölen .................................. ’dır.
1.Ünite Mevsimler ve İklim
1.Bölüm Mevsimlerin Oluşumu
8.Sınıf
Fen Bilimleri
Çalışma Kağıtları -1
Fen Bilimleri Öğretmeni - Lokman Baş - www.lokmanbas.net
24 saat gece
gündüz yengeç dönencesi oğlak dönencesi yörünge düzlemi

Sınav Ara/Seç

Sınav türü seçiniz.
Sınıf seçiniz.
Ünite seçebilirsiniz.

7.Sınıfın Yıldızları

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi

Toplamda En Iyiler

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi

Yeni Sınav Yapanlar

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi