2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

Sınıf: 
Sınav Türü: 

KOÇAK ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ
5A SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
(Cevapları Cevap Kağıdına İşaretleyiniz)
Adınız Soyadınız: Numaranız:

1)
Yukarıdaki düzenekte opak bir cisim hangi noktaya konulursa gölge diğerlerinden küçük olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2) Gölge oluşumuna neden, ışığın hangi özelliğidir?
A) Enerji oluşu
B) Çevreyi aydınlatması
C) Her yönde yayılması
D) Doğrusal yola yayılması

3)
Şekildeki düzenekte “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse ekrandaki gölge oluşur?

A) B)
C) D)

4) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelerden yapılmaz?
A) Otomobil camları B) Gözlük camları
C) Eşofmanlar D) Lamba camları

5) I. Demir II. Buzlu cam
III. Tahta IV. Saf su
Yukarıda verilenlerden hangileri opak maddedir?
A) I, II ve III B) I ve III
C) II ve III D) I, II, III ve IV

6) Işık aşağıdaki maddelerin hangisinden geçemez?

A) Yağlı kâğıt B) Hava
C) Buzlu cam D) Tahta

7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Buzlu cam → Yarı saydam madde
B) Karton → Saydam olmayan madde
C) Porselen tabak → Yarı saydam madde
D) Hava → Saydam madde

8) Bilim insanları ışık kaynaklarından çıkan ışığı kâğıt üzerinde gösterirken basit ışın cisimlerinden yararlanırlar. Çizilen bu çizgilere ışın veya ışık ışını denir. Bu cisimler, ışığın doğrusal bir yol izlediğini göstermek için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi ışığı kâğıt üzerinde göstermek için çizilen ışık ışınıdır?
A) B)
C) D)

9)
I. şekildeki lastik hortumdan bakıldığında mum ışığı görülüyor. II. şekildeki lastik hortumdan bakıldığında mum ışığı görülmüyor. II. şekildeki mum ışığının görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hortumun kısa olması
B) Hortumun ışığı geçirmemesi
C) Hortumun eğri olması
D) Mumun sönük ışık vermesi

10) Eda bir gözünü kapatıp açık kalan gözünü kullanarak sırasıyla seçeneklerde verilen pipetlerin deliklerinden ışık kaynağına bakıyor. Sizce hangi seçenekte verilen pipetin deliğinden ışığı görür?

Sınav Ara/Seç

Sınav türü seçiniz.
Sınıf seçiniz.
Ünite seçebilirsiniz.

7.Sınıfın Yıldızları

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi

Toplamda En Iyiler

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi

Yeni Sınav Yapanlar

Beyza Durusu: 40Puan
7. sınıf öğrencisi